Jason Tanaka

Jason Tanaka

Publisher

Biography

Politika e Përgjithshme
2021-11-23

Politika e Përgjithshme

Në EsportRanker, ne e pranojmë se informacioni personal për përdoruesit tanë është i rëndësishëm për t'u mbledhur, por në të njëjtën kohë, mbrojtja dhe sigurimi i informacionit të përdoruesve të jenë të sigurt janë po aq të rëndësishme. Ne përdorim të gjithë informacionin vetëm për qëllime që janë të detyrueshme.

Libërësit më të mirë të eSports në Shqipëri në 2024
2021-10-11

Libërësit më të mirë të eSports në Shqipëri në 2024

Video lojërat janë një nga format më të njohura të argëtimit në mbarë botën. Tani, me teknologjinë dhe internetin, lojtarët kanë mundësinë të dallohen dhe të konkurrojnë në arena anembanë globit.